An Vương

trang định hướng Wikimedia

An Vương (chữ Hán: 安王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủphiên vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Thụy hiệu sửa

Tước hiệu sửa

Xem thêm sửa