An Đế

trang định hướng Wikimedia

An Đế (chữ Hán: 安帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa