Huề Vương (chữ Hán:攜王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa