Huệ Tổ

trang định hướng Wikimedia

Huệ Tổ (chữ Hán:惠祖) là miếu hiệu của một số vị tổ tiên được hậu duệ làm vua truy tôn.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa