Huệ phi (hậu cung)

(Đổi hướng từ Huệ phi)

Huệ Phi (chữ Hán: 惠妃) là tước hiệu của phi tần trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Trung Quốc Sửa đổi

Triều Tiên Sửa đổi

Việt Nam Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi