Huệ bá

trang định hướng Wikimedia

Huệ Bá (chữ Hán: 惠伯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và khanh đại phu.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa