Huệ hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Huệ Hầu)

Huệ Hầu (chữ Hán: 惠侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa