Huệ phi (hậu cung)

(Đổi hướng từ Huệ Phi)

Huệ Phi (chữ Hán: 惠妃) là tước hiệu của phi tần trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Trung Quốc sửa

Triều Tiên sửa

Việt Nam sửa

Tham khảo sửa