Huệ bá

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Huệ Bá)

Huệ Bá (chữ Hán: 惠伯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và khanh đại phu.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa