Huệ tử

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Huệ Tử)

Huệ Tử (chữ Hán: 惠子) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu nhà Chu khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

  1. Tây Chu Huyền Huệ tử Ngỗi Lệ
  2. Xuân Thu Trịnh quốc Tư mã Quốc Huệ tử
  3. Xuân Thu Tề quốc Đại phu Quốc Huệ tử
  4. Huệ Tử là thụy hiệu của Điền Đắc nước Tề thời Xuân Thu
  5. Xuân Thu Vệ quốc Quý tộc Tư Khấu Huệ tử (có thụy hiệu khác là Huệ Thúc, thường gọi Huệ thúc Lan)
  6. Xuân Thu Vệ quốc Khanh đại phu Nịnh Huệ tử
  7. Xuân Thu Lỗ quốc Đại phu kiêm Sĩ sư quan Triển Huệ tử
  8. Chiến quốc Ngụy quốc Ngụy tướng Huệ Tử
  9. Thanh triều Nhị Đẳng Cần Huệ tử Đông Dưỡng Tính (佟养性): trước kia từng làm Tam Đẳng Cần Huệ nam

Xem thêm sửa