Huệ Nam (chữ Hán:惠男) là thụy hiệu của một số vị nam tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  1. Đông Tấn Tân Du Huệ Nam Lưu Nghĩa Tông (thời Lưu Tống được tiến phong làm Tân Du Huệ Hầu)
  2. Bắc Ngụy Tương Nhạc Trinh Huệ Nam Vũ Văn Phúc (sau được tiến phong làm Tương Nhạc Trinh Huệ Bá, sau nữa được truy tặng làm Tương Nhạc Trinh Huệ Hầu)
  3. Thanh triều Tam Đẳng Cần Huệ Nam Đông Dưỡng Tính (佟养性): sau được tiến phong làm Nhị Đẳng Cần Huệ Tử

Xem thêm sửa