Huệ Văn vương

trang định hướng Wikimedia

Huệ Văn Vương (chữ Hán: 惠文王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi