Huệ đế

trang định hướng Wikimedia

Huệ Đế (chữ Hán: 惠帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ không may mắn ở triều đại của mình, ngoài Huệ Đế ra, còn có các thụy hiệu khác như Ai Đế, Giản Đế, Mẫn Đế.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa