Trinh Huệ Hầu (chữ Hán:贞惠侯) là thụy hiệu của một số vị hầu tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa