Đức Hoài vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Đức Hoài Vương)

Đức Hoài Vương (chữ Hán:德懷王) là thụy hiệu hoặc phong hiệu kèm thụy hiệu của một số vị phiên vương nhà Minh bên Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa