Điệu Hoài Thái Tử (chữ Hán:悼怀太子) là thụy hiệu một số vị Thái tử trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi