Điệu Hoài Thái Tử (chữ Hán:悼怀太子) là thụy hiệu một số vị Thái tử trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa