Hiển Vương

trang định hướng Wikimedia

Hiển Vương (chữ Hán 显王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủ hay hoàng thân quốc thích trong lịch sử Trung Quốc.

Thụy hiệuSửa đổi

Tước hiệuSửa đổi

Xem thêmSửa đổi