Hiển Vương

trang định hướng Wikimedia

Hiển Vương (chữ Hán 显王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủ hay hoàng thân quốc thích trong lịch sử Trung Quốc.

Thụy hiệu sửa

Tước hiệu sửa

Xem thêm sửa