Hiển hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Hiển Hoàng Hậu (chữ Hán:顯皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi