Đế Thái Hậu (chữ Hán:帝太后) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị thái hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa