Thái đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Thái Đế)

Thái Đế (chữ Hán: 太帝) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử quan trọng, tuy không làm vua nhưng được hậu duệ có thẩm quyền truy tôn.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa