Thái đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Thái Đế)

Thái Đế (chữ Hán: 太帝) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử quan trọng, tuy không làm vua nhưng được hậu duệ có thẩm quyền truy tôn.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi