Nguyên Hiếu Đại Vương

Nguyên Hiếu Đại Vương (chữ Hán:元孝大王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách

sửa
  • Cao Ly Nguyên Hiếu Đại Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Tuấn Triết Văn Liệt Đản Thông Minh Hiến Di Mưu Mục Thanh Nguyên Hiếu Đại Vương, có khi chỉ lấy hai chữ đầu mà gọi là Tuấn Triết Vương)
  • Triều Tiên Nguyên Hiếu Đại Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiển Nghĩa Quang Luân Duệ Thánh Anh Liệt Dụ Mô Vĩnh Vận Hồng Nhân Tuấn Đức Phối Thiên Hợp Đạo Khải Hưu Đốc Khánh Chính Trung Hiệp Cực Thần Nghị Đại Huân Chương Văn Hiến Vũ Kính Minh Nguyên Hiếu Đại Vương, có khi lấy hai chữ đầu mà gọi là Hiển Nghĩa Vương, được nhà Thanh ban tặng thụy hiệu Hi Thuận Vương)

Xem thêm

sửa