Đại đế (thụy hiệu)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Đại Đế)

Đại Đế (chữ Hán 大帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Khác sửa

Xem thêm sửa