Hắc đế

(Đổi hướng từ Hắc Đế)

Hắc Đế (chữ Hán: 黑帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử phương Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa