Bạch Đế (thụy hiệu)

trang định hướng Wikimedia

Bạch Đế (chữ Hán: 白帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa