Huyền Đế

trang định hướng Wikimedia

Huyền Đế (chữ Hán 玄帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa