Nghiêu Đế (tôn hiệu)

trang định hướng Wikimedia

Nghiêu Đế (chữ Hán: 堯帝) là thụy hiệu rút gọn của một số vị hoàng đế bên Trung Quốc và tôn hiệu gọi tắt của một số vị Thái thượng hoàng đời nhà TrầnViệt Nam, lấy cảm hứng từ việc vua Nghiêu thiện nhượng cho vua Thuấn thời Ngũ Đế.

Trung Quốc sửa

Việt Nam sửa

Xem thêm sửa