Hòa Huệ Vương (chữ Hán:和惠王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa