Vinh Huệ Vương

trang định hướng Wikimedia

Vinh Huệ Vương (chữ Hán: 榮惠王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa