Tư Vương

trang định hướng Wikimedia

Tư Vương (chữ Hán: 思王 hoặc 斯王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa