Tư Hầu

trang định hướng Wikimedia

Tư Hầu (chữ Hán: 思侯) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu và tướng lĩnh quan lại trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa