Tư hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Tư Hoàng Hậu (chữ Hán: 思皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa