Triệu vương phi (Đường Trung Tông)

Hòa Tư Hoàng hậu (chữ Hán: 和思皇后; ? - 7 tháng 5, 675), là nguyên phối của Đường Trung Tông Lý Hiển. Do đắc tội với mẹ Trung Tông là Võ Tắc Thiên, bà bị giam trong cung và bỏ đói cho đến chết.

Hòa Tư Hoàng hậu
和思皇后
Đường Trung Tông Nguyên phi
Thông tin chung
Sinh?
Mất7 tháng 5, 675
Trường An, Đại Đường
An tángĐịnh lăng (定陵)
Phu quânĐường Trung Tông
Lý Hiển
Thụy hiệu
Cung Hoàng hậu
(恭皇后)
Hòa Tư Thuận Thánh Hoàng hậu
(和思順聖皇后)
Thân phụTriệu Côi
Thân mẫuThường Lạc công chúa

Tiểu sửSửa đổi

Hòa Tư Triệu hoàng hậu xuất thân từ Kinh Triệu Triệu thị (京兆赵氏) ở Kinh Triệu, Trường An. Tổ phụ Triệu Xước (赵绰) từng làm đến Hữu Lĩnh quân vệ tướng quân, thân phụ Phò mã đô úy Triệu Côi (赵瑰), người đã nghênh thú Thường Lạc công chúa (常乐公主) - con gái của Đường Cao Tổ, làm quan đến chức Tả Thiên Ngưu tướng quân. Khi Trung Tông Lý Hiển còn là Chu vương (周王), Triệu thị được nạp làm Vương phi[1].

Năm Thượng Nguyên thứ 2 (675), kì mẫu Thường Lạc công chúa đắc tội Võ Tắc Thiên, Triệu phi cũng bị liên lụy. Ngày 7 tháng 5, bà bị giam trong Nội thị tỉnh (内侍省), bỏ đói cho đến chết. Cha bà Triệu Côi khi đó đang là Thọ Châu Thứ sử, bị kết tội thông đồng với Việt vương Lý Trinh (李贞), hạ lệnh xử tử. Thường Lạc công chúa sau đó cũng bị ban chết[2].

Năm Thần Long (705), Đường Trung Tông phục vị, truy tặng thê tử Triệu phi là Cung hoàng hậu (恭皇后), tặng Triệu Côi làm Tả Vệ đại tướng quân. Khi Đường Duệ Tông Lý Đán đăng cơ, táng Trung Tông vào Định lăng (定陵), đại thần cho rằng Vi hậu có tội, không thể hợp táng, bèn truy thụy cho Triệu thị là Hòa Tư hoàng hậu (和思皇后), làm lễ chiêu hồn và hợp táng cùng Trung Tông.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ 《旧唐书·卷五十五·列传第一》《新唐书·卷七十六·列传第一》皆称李显为英王时,纳赵氏为王妃。但在赵氏死后的儀鳳二年(677年),李显才由周王徙封英王。
  2. ^ 《資治通鑒·卷第二百二·唐纪十八》高宗天皇大圣大弘孝皇帝中之下上元二年......夏,四月......初,左千牛将军长安赵瑰尚高祖女常乐公主,生女为周王显妃。公主颇为上所厚,天后恶之。辛巳,妃坐废,幽闭于内侍省,食料给生者,防人候其突烟,已而数日烟不出,开视,死腐矣。瑰自定州刺史贬括州刺史,令公主随之官,仍绝其朝谒。