Khảo Hầu

trang định hướng Wikimedia

Khảo Hầu (chữ Hán: 考侯) là thụy hiệu của một số vị vua chư hầu trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa