Khảo Công

trang định hướng Wikimedia

Khảo Công (chữ Hán: 考公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa