Ngụy Vũ Công (chữ Hán:魏武公) có thể là:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa