Vũ Ý vương

(Đổi hướng từ Vũ Ý Vương)

Vũ Ý Vương (chữ Hán:武懿王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

  • Hậu Hán Nghiệp Vũ Ý Vương Cao Hành Chu (thời Hậu Chu ban đầu gọi là Tề Vũ Ý Vương, sau khi mất được truy tặng làm Tần Vũ Ý Vương)
  • Bắc Tống Ngụy Vũ Ý Vương (hoặc Bành Thành Vũ Ý quận vương hoặc Trịnh Vũ Ý Vương) Lưu Thông
  • Bắc Tống Ngụy Vũ Ý Vương Lưu Mĩ (truy tặng)

Xem thêmSửa đổi