Cung Ý vương

(Đổi hướng từ Cung Ý Vương)

Cung Ý Vương (chữ Hán:恭懿王) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số nhân vật lịch sử ở khu vực Viễn Đông thời phong kiến.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa