Điệu Ý Vương (chữ Hán:悼懿王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử ở phương Đông dưới chế độ quân chủ.

Danh sách sửa

  • Bắc Tống Kinh Điệu Ý Vương (hoặc Ngạc Điệu Ý Vương, Trần Điệu Ý Vương hay Yên Điệu Ý Vương) Triệu Hy
  • Minh triều Linh Khâu Điệu Ý Vương Triệu Sung 熼 (truy phong)

Xem thêm sửa