Văn Ý Vương (chữ Hán:文懿王) là thụy hiệu của một số vị quốc vương, phiên vương, thân vương hoặc quận vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa