An Ý Vương (chữ Hán:安懿王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa