Vinh Ý Vương (chữ Hán:榮懿王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương nhà Minh trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa