Văn Ý Tử (chữ Hán:文懿子) là thụy hiệu của một số vị tử tước trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách

sửa
  • Đường triều Vĩnh Hưng Văn Ý Tử Ngu Thế Nam (sau được tiến phong làm Văn Ý Công)
  • Nguyễn triều Ân Quang Văn Ý Tử Lê Văn Đức
  • Nguyễn triều Tuy Tĩnh Văn Ý Tử Doãn Uẩn

Xem thêm

sửa