Cung Túc vương

trang định hướng Wikimedia

Cung Túc Vương (chữ Hán: 恭肅王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị vương gia thời phong kiến trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi