Cao vương

trang định hướng Wikimedia

Cao Vương (chữ Hán: 高王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa