Văn Thành Đế

trang định hướng Wikimedia

Văn Thành Đế (chữ Hán: 文成帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa