Văn Thành vương

(Đổi hướng từ Văn Thành Vương)

Văn Thành Vương (chữ Hán: 文成王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủ hoặc chư hầuphương Đông.

Thụy hiệu Sửa đổi

Tước hiệu Sửa đổi

  • Văn Thành Vương là tước hiệu của Chu Di Kiềm đời nhà Minh, sau được truy cải thành Đường Vương.

Xem thêm Sửa đổi