Văn Thánh vương

(Đổi hướng từ Văn Thánh Vương)

Văn Thánh Vương (chữ Hán 文聖王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử Viễn Đông.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa