Trung Thành Vương (chữ Hán:忠成王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số nhân vật lịch sử thời phong kiếnkhu vực Á Đông.

Thụy hiệu

sửa
  • Tiền Triệu Lương Trung Thành Vương Trương Tuấn (thời Tây Tấn ban đầu gọi là Bá Thành Trung Thành Hầu, sau được tiến phong làm Tây Bình Trung Thành Công, thụy hiệu trong nước ban đầu là Tây Bình Văn Công, sau được truy tôn thành Lương Văn Vương)

Tước hiệu

sửa

Xem thêm

sửa