Vũ Thành vương

trang định hướng Wikimedia

Vũ Thành Vương (chữ Hán 武成王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủ hoặc tướng lĩnh quan lại ở khu vực Đông Á thời phong kiến.

Thụy hiệuSửa đổi

Tước hiệuSửa đổi

Xem thêmSửa đổi