Thành đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Thành Đế)

Thành Đế (chữ Hán: 成帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa